Општина Сврљиг продаје аутомобиле

Комисија за спровођење поступка продаје службених путничких аутомобила Општинске управе Сврљиг упутила је јавни позив за достављање затворених писмених понуда за продају путничких аутомобила Општине Сврљиг.
Предмет продаје су путнички аутомобили „ПАСАТ 1.9 ТДИ“, 2006. годиште, регистрован, прешао 269.999 km, чија је почетна цена 650.000,00 дин. и „ЗАСТАВА КОРАЛ 1.1“, 2002. годиште, нерегистрован, прешао 93.228 км, чија је почетна цена 40.000,00. дин.
Право достављања понуда имају сва физичка и правна лица, домаћа и страна, која испуњавају одређене услове, осим чланова Комисије.
Заинтересована лица су обавезна да уплате депозит у износу од 10% од почетне вредности возила, у готовини на благајни ОУ Сврљиг, канцеларија број 18. Крајњи рок за уплату је понедељак, 11.03.2013. године, најкасније до 10,00 часова. Повраћај депозита је одмах по завршетку комисијског поступка отварања понуда, а депозит неће бити враћен једино понуђачу који је изабран за најповољнијег понуђача, уколико не уплати купопродајну цену или не закључи уговор.
Возила се продају по принципу „виђено-купљено“ и неће се примати никакве накнадне рекламације.
Понуде се подносе писмено у запечаћеној коверти на адресу: Општина Сврљиг, Радетова бр. 31, непосредно на писарници или поштом, препоручено.
Коверта са понудом мора имати ознаку „Понуда за куповину возила – не отварати“, редне бројеве возила за која се подноси понуда, а на полеђини назив, односно име и адресу понуђача.
Крајњи рок за достављање понуда је понедељак, 11.03.2013. године до 10,00 часова, укључујући и понуде упућене путем поште. Комисијско отварање понуда, уз присуство овлашћених представника понуђача биће обављено истог дана у 11,00 часова, у сали СО-е Сврљиг. Овлашћени представници понуђача могу присуствовати отварању понуда уз писано пуномоћје које се доставља Комисији.
Неблаговремено приспеле понуде биће враћене понуђачима, неотворене.
Критеријум за оцењивање понуда за куповину возила је искључиво највиша понуђена цена за возило.
Све порезе и трошкове око преноса права власништва над купљеним моторним возилом сноси купац.
Образац понуде може се наћи на званичном сајту Општине Срвљиг www.svrljig.rs, или се може преузети на шалтеру писарнице Општине Срвљиг.
Сви остали детаљи везани за подношење понуда дефинисани су у Упутству, а ближа обавештења могу се добити на телефон: 018/821-104 локал 119.
Возила се налазе на паркингу Општине Сврљиг и могу се разгледати 4. и 5. марта 2013. године, од 8,00 до 12,00 часова.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

15.140 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>