Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Почиње опорезивање сеоског туризма

Изменама Закона о порезу на доходак грађана, који је усвојен у децембру прошле године, уведен је порез на приход за оне који се баве сеоским туризмом, а изменама Закона о угоститељству поједностављен је начин рада газдинстава која пружају угоститељске услуге.

Допуном члана 84 Закона о порезу на доходак грађана, порез ће се обрачунавати у висини од пет одсто просечне месечне зараде по запосленом у претходној години, помножен бројем појединачних лежајева, односно камп парцела и одговарајућим коефицијентом према категорији туристичког места. Туристичка места сврставају се у четири категорије, коефицијент за прву износи 1, за другу 0,8, за трећу категорију 0,7, а за четврту 0,5, а коефицијент за некатегорисана места је 0,4.

По тој рачуници, сеоска туристичка домаћинства која се налазе у туристичким местима која нису категорисана плаћаће по једном лежају око 1.400 динара пореза годишње.
Приход ће бити опорезиван годишње, а порезници ће доносити решење о порезу који ће се плаћати квартално. Примена ових прописа почиње од 1. јула ове године, али они који пружају наведене услуге пре почетка примене ових норми дужни су да у периоду од 1. маја до 30. јуна 2019. године поднесу пореску пријаву надлежном пореском органу.

Олакшање у функционисању ових домаћинстава представљају измене Закона о угоститељству који је раније обавезивао физичка лица која пружају услуге у сеоским и у туристичким домаћинствима да госте пријављују преко туристичке агенције или организације. То у пракси скоро и да није примењивано јер је подразумевало да приликом пријављивања гостију власници објеката одлазе код посредника, пријављују госте и за то плате провизију и порез.

Новим законским решењима домаћини ће убудуће госте пријављивати сами, али ће бити у обавези да за пружене угоститељске услуге издају посебан рачун са спецификацијом пружених услуга. Рачун ће бити сачињаван у два примерка, од којих се један уручује кориснику услуге, а други задржава домаћин. Такође, угоститељ – физичко лице ће бити у обавези да на дневном нивоу води евиденцију издатих рачуна, а да евиденцију издатих рачуна чува две године.

Иначе, Законом о угоститељству одређено је да угоститељ – физичко лице може да пружа угоститељске услуге смештаја, припремања и услуживања хране, пића и напитака у угоститељском објекту домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства, с тим што је капацитет ограничнен до 30 индивидуалних лежајева. Истовремено, физичко лице у објекту сеоског туристичког домаћинства може да пружа угоститељске услуге организованој туристичкој групи до 50 путника, ако група не користи услуге смештаја. Закон омогућава да физичко лице пружа угоститељске услуге смештаја на отвореном у привремено постављеној опреми за камповање, до 20 камп парцела, за највише 30 корисника услуга.

Иако измене Закона о угоститељству олакшавају рад сеоских туристичких домаћинстава, утисак је да увођење опорезивања неће стимулативно деловати на развој сеоског туризма у Србији. У околностима када у Србији, по проценама има свега око 1000 регистрованих сеоских туристичких домаћинстава, поставља се питање оправданости увођења пореских намета и мера које усложњавају њихов рад. Постојеће подстицајне мере и општа ситуација у руралним срединама Србије и даље нису довољно атрактивне да повећају број домаћинстава која се баве сеоским туризмом, а нова пореска правила ће то засигурно додатно отежати.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

*


* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

11,293 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>